Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

جنایت اشغالگران و تظاهرات خشمگینانه و وسیع شهریان کابل

 گزارشگر شعله جاوید  - کابل

8 جوزا 1385

امروز ، 8 جوزا 1385 ،  شهر کابل شاهد تظاهرات وسیع و خشمگینانه مردم بود که ساعت ها دوام کرد و مناطق وسیعی را در بر گرفت . این تظاهرات از ساعت هشت صبح در منطقه خیر خانه شروع شد و بعدا به مناطق سرای شمالی ، کارته وزیر اکبر خان ، مکرویان ها ، ساحه پل باغ عمومی و پارک زرنگار در مرکز شهر ، دهمزنگ و اطراف ساختمان ولسی جرگه رژیم ، گسترش یافته و تا عصر روز ادامه یافت  .

تظاهر کنندگان بصورت عموم شعار می دادند که : مرگ بر امریکا ، مرگ بر کرزی . آنها ساختمان ولسی جرگه رژِیم را سنگ باران کرده و شیشه هایش را شکستاندند ، بالای ساختمان شهر داری کابل و هوتل سرینا که هر دو در مرکز شهر و در نزدیکی های قصر ریاست جمهوری رژیم قرار دارند حمله نمودند ، بالای مرکز شبکه تلویزیونی آریا حمله کرده و چند عراده موتر آنرا به آتش کشیدند و شعبات " کابل بانک " را که از یکی دو سال به اینطرف به عنوان بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان به فعالیت آغازکرده است ، مورد تهاجم قرار دادند و یکی از شاخه های شهری بانک " پشتنی تجارتی بانک " را به آتش کشیدند . علاوه ازین ها ، تظاهرکنندگان بالای یک تعداد از مغازه های بازار شهر و یک تعداد هوتل های لوکس نیز حمله نموده ، به چور و چپاول و بعضا آتش سوزی دست زدند .

تظاهرات ، در اعتراض علیه کشتار وسیع غیر نظامیان توسط سربازان امریکایی در کوتل خیر خانه کابل ، آغاز شد . تقریبا ساعت هشت صبح روز ( دو شنبه 8 جوزا) ، یک عراده لاری سنگین نظامی مربوط به یک کاروان نظامی امریکایی ، که از میدان هوایی بگرام رهسپار کابل بود ، در مسیر کوتل خیر خانه خود را به تکسی ها و موتر های سواری شخصی در حال عبور از سرک زده و تا زمانی که توسط اهالی توقف داده می شود ، بیشتر از سی عراده موتر را یا سرنگون نموده و یا شدیدا آسیب می رساند و تعداد زیادی از مردم را به قتل رسانده و یا زخمی می سازد .

به محض آنکه اهالی منطقه از موضوع با خبر می شوند بخاطر نجات زخمی ها خود را به محل حادثه می رسانند . آنها در ابتدا موفق می شوند که جاده را مسدود نموده و لاری نظامی سرکش را وادار به توقف نمایند . پس از توقف این لاری ، بقیه موتر های کاروان نظامی نیز از راه می رسند ؛ ولی به جای اینکه به اهالی فرصت دهند که برای نجات زخمی ها اقدام نمایند ، در اطراف موتر ها و وسایط زرهی شان موضع گرفته و اقدام به تیر اندازی می کنند که در نتیجه آن تعدادی از اهالی جمع شده در محل حادثه زخمی و کشته می شوند . اما تجمع مردم زیاد می شود و این جمعیت وسیع ، کاروان نظامی امریکایی را در محاصره می گیرند .

پس از مدتی عساکر اردو و پولیس رژیم پوشالی سر می رسند . آنها سعی در آرام نمودن مردم نموده و سر انجام موفق می شوند زمینه خارج شدن کاروان نظامی امریکایی از محل حادثه را فراهم نمایند . خارج شدن کاروان نظامی امریکایی از محل با بسیار سراسیمگی و به شکل فرار صورت می گیرد . اهالی محل برای نجات جان زخمی ها و بیرون کشیدن کشته شده ها از میان موتر ها اقدام می نمایند ، ولی در این وقت کاروان نظامی دوم امریکایی از راه می رسد وتیر اندازی بالای مردم را شروع می کند که باز هم تعدادی از مردم کشته و زخمی می شوند .

وقتی کاروان نظامی دوم امریکایی نیز از صحنه فرار می کند ، تجمع مردم در محل حادثه افزون تر و افزون تر می شود و آنها ضمن جمع آوری کشته ها و زخمی ها ، به تظاهرات و شعار دهی می پردازند . پس از آنکه خبر قتل و کشتار مردم توسط نظامیان امریکایی به نقاط دیگر شهرمی رسد ، اهالی بر آشفته و خشمگین به خیابان ها می ریزند و چندین تظاهرات توده یی در نقاط مختلف شهر رخ می دهد .

از این لحظه به بعد نه تنها نیروهای امریکایی بلکه نیروهای پولیس و اردوی رژیم پوشالی نیز کاملا خود را کنار می کشند و در واقع برای جلوگیری از تظاهرات و اقدامات خشن مظاهره کنندگان هیچ اقدامی به عمل آورده نمی توانند ، یا عمدا اقدامی به عمل نمی آورند . گرچه ممکن است این عدم اقدام آنها ناشی از یک حرکت توطئه گرانه باشد ؛ به این معنی که از یکطرف خود را کنار کشیده باشند و از طرف دیگر مزدوران شخصی پوش شان را در میان تظاهر کنندگان فرستاده و توسط آنها به چور و چپاول و آتش سوزی دست زده باشند تا بهانه برای سرکوب خشن تظاهرات فراهم سازند . احتمال دیگر این است که قوای امریکایی از بیم خراب شدن بیشتروضعیت خود را کنار کشیده و حل و فصل جنجال را کلا به قوت های پوشالی واگذار کرده بوده باشند . اما قوای پولیس و اردوی رژیم نیز که اصلا در خیالشان نیز اینگونه تظاهرات وسیع در کابل را تصور کرده نمی توانستند ، از مشاهده کثرت و قهر و خشم مردم روحیه شان را از دست داده و قادر به هیچ اقدامی نمی گردند . در واقع هر قدر که روز به پایان خود نزدیک می شد ، امواج نیرومند تظاهرات فروکش می کرد ودر آخر روز خود بخود پایان یافت ، همانطوری که خود بخود آغاز شده ، گسترش یافته و پیش رفته بود . در واقع از این به بعد بود که افراد  پولیس و اردوی رژیم  در سرک های شهر به مانور پرداخته و حق و نا حق تعدادی را دستگیرمی نمایند .

در جریان تظاهرات ، وزارت دفاع ، داخله و امنیت رژیم هر یک جداگانه اعلامیه هائی را به نشر رسانده و مردم را به صبر و شکیبایی دعوت کردند و وعده دادند که عاملین قضیه را مورد تحقیق و تعقیب قرار داده و مطابق به قوانین کشور به جزای اعمال شان

خواهند رساند .

اعلامیه فرمانده عمومی قوای امریکایی در افغانستان ، تقریبا ساعت سه بعد از ظهر در تلویزیون ها و رادیو ها به نشر رسید . وی در این اعلامیه ادعا کرد که حادثه در اثر خرابی تخنیکی یک عراده لاری مربوط به کاروان نظامی امریکایی بوجود آمده و یک حادثه ترافیکی محسوب می گردد . وی اعلام کرد ما ضمن پوش خواهی به مناسبت تلفات و صدمات وارده بر مردم ، مطابق به قانون ایالات متحده امریکا ، تاوان تلفات و خسارات را خواهیم پرداخت . وی صریحا گفت که علیرغم بروز این حادثه ، ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان ، در پهلوی افغان ها باقی خواهد ماند .

تقریبا چهار ساعت بعد از اعلامیه فرمانده عمومی امریکایی در افغانستان ، حامد کرزی از ایران اعلامیه ای صادر کرد ( وی دیروز در جریان یک سفر رسمی در ایران بسر می برد ) و اعلام کرد که تلفات و صدمات وارده بر مردم در اثر یک حادثه ترافیکی بوده است . وی گفت که سفیر امریکا در ایران را ملاقات کرده و درینمورد اطمینان حاصل کرده است . او حتی وعده تحقیق در مورد عاملین امریکایی حادثه را نداد ، اما اعلام کرد که دولت ، عاملین بلوا و آتش زنی و چور و چپاول کنندگان دارایی های شخصی مردم را به سختی مورد مجازات قرار خواهد داد .

از طرف دیگر ، ولسی جرگه رژِیم با نمایندگان تظاهرکنندگان ملاقات کرده و وعده تحقیق در مورد عاملین امریکایی قضیه را داده اند . " ولسی جرگه " مصروف بحث بر سر مسائل امنیتی افغانستان بوده که خبر حادثه کوتل خیر خانه به سالون جرگه می رسد . " وکلای مردم " در ابتدا موضوع را سرسری گرفته و یک حادثه ترافیکی می انگارند . اما موقعی که خبر های بیشترو بیشتر در مورد تظاهرات وسیع مردم به سالون جرگه می رسد آنهاناگزیر می شوند موضوع را جدی گرفته و در صدد بر آیند موضوع را برای شان روشن کنند . عاقبت ، ولسی جرگه ، با نمایندگان مردم  در حال تظاهرات در اطراف ساختمان " ولسی جرگه " ملاقات کرده و به آنها وعده تحقیق می دهند .

مقامات حکومتی و رسانه ها تعداد تلفات مردم را مجموعا بیست کشته و بیست زخمی ذکر کرده اند . اما اهالی خیر خانه ادعا دارند که آنها به چشم شان دیده اند که لاری نظامی امریکایی بیشتر از سی عراده موتر تکسی و شخصی را زیر گرفته و دریور ها و سواری های آن ها را کشته وزخمی کرده است . به این ترتیب تنها تعداد کشته ها وزخمی های تصادم لاری نظامی با موتر های ملکی بیشتر از تلفات اعلام شده است . علاوتا هم کاروان نظامی اول امریکائی و هم کاروان نظامی دوم ، بالای مردم تیر اندازی کرده و تعدادی را کشته و زخمی کرده اند . یکی از اعضای ولسی جرگه رژیم در مصاحبه های تلویزیونی اش گفته است که وی خود هفت نفر کشته و زخمی را در منطقه سرای شمالی در روی سرک دیده است که توسط عساکر امریکایی بالای آنها تیر اندازی شده بود . به این ترتیب می توان تخمین زد که تعداد تلفات باید خیلی بیشتر از صد نفر کشته و زخمی باشد .

مردم این ادعای فرمانده عمومی امریکایی را که حادثه در اثر خرابی تخنیکی پیش آمده و یک رویداد ترافیکی می باشد ، قبول ندارند . اهالی خیر خانه می گویند که لاری نظامی امریکایی بی مهابا تکسی ها و موتر های شخصی ملکی را می زد ، زیر می گرفت و به پیش حرکت می کرد ؛ اما موقعیکه جمعیت جاده را مسدود کردند ، لاری توقف کرد و این نشان می دهد که بریک لاری خراب نبوده و دریور آن بصورت عمدی به این کار اقدام کرده است . مردم می گویند که لاری نظامی سرکش ، قبل از آنکه به کوتل خیر خانه برسد در منطقه قلعه مراد بیگ شمالی یک بس مسافربری 302 را زده و چند تن از راکبین آنرا کشته و زخمی کرده است ، در حالیکه سرک در این منطقه مثل سرک کوتل خیر خانه شیب دار نیست تا خرابی بریک باعث حادثه ترافیکی گردد . 

قتل و کشتار دریورها و راکبین موتر های مسافر بری توسط قوای امریکایی ، اکنون دیگردر سراسر افغانستان به یک اقدام معمول قوای اشغالگر تبدیل شده است . پس از سپری شدن زمستان و گرم شدن هوا که درگیری ها در نقاط مختلف کشور تشدید گردیده است ، تا حال بیشتر ار ده حادثه قتل و کشتار دریور ها  و راکبین موتر های ملکی توسط قوای امریکایی در مناطق ننگرهار ، قندهار ، هیلمند ، هرات و غیره صورت گرفته است . در تمام این موارد اعلام گردیده است که از یک اقدام انتحاری جلوگیری به عمل آمده و انتحار کننده یا انتحار کنندگان کشته شده اند . حتی در بعضی موارد مثل حادثه اخیر هرات ، بعد از وقوع عمل انتحار ، قوت های امریکایی علیه اهالی ملکی دست به خشونت زده و آن ها را کشته و یا زخمی ساخته اند .

علاوتا قوای امریکایی از ابتدای ماه جوزا تا حال ، در پنجوایی قندهار و همچنان در ولایات هیلمند و ارزگان دست به قتل عام اهالی ملکی زده اند و صد ها نفر از اهالی روستاها را به قتل رسانده و زخمی کرده اند . در تمامی موارد ، بهانه قوای اشغالگر این بوده که گویا از طرف روستاها بالای قوای امریکایی تیر اندازی شده و آنها متقابلا دست به تیر اندازی و بمباردمان زده اند . قتل عام روستاهای پنجوایی قندهار آنچنان سنگین بود که بعد از وقوع آن ، مقامات دولتی ولایت قندهار نا چار شدند با بلند گوها در سرک های شهر براه افتاده و از مردم برای تهیه خون مورد ضرورت زخمی ها تقاضای کمک نمایند . حامد کرزی شخصا به قندهار مسافرت کرده و یکبار دیگر پیشنهاد مذاکره وصلح با " مخالفین مسلح دولت " را مطرح نمود .    

قدر مسلم است که رژِیم دست نشانده هرگز قادر نخواهد بود عاملین امریکایی کشتار مردم را به محاکمه بکشاند و خود فرماندهان امریکایی در افغانستان نیز هرگز این کار را نخواهند کرد . آنها پیش از پیش گفته اند که حادثه در اثر خرابی بریک لاری امریکایی پیش آمده و یک حادثه ترافیکی می باشد و حوادثی که در اثر خرابی غیر عمدی تخنیکی وسایط نقلیه به وجود بیاید ، مطابق به قوانین ترافیکی جزای بسیار سبکی دارد یعنی در واقع جزایی ندارد .

 

9 جوزا 1385

 

حامد کرزی در اعلامیه اش که دیروز عصر هنگام از ایران صادر کرد ، دستور داد نیروهای امنیتی دولت باید با بلوا کنندگان با قاطعیت برخورد کرده وبه شدت سرکوب

شان سازد .

شب گذشته از ساعت ده شب تا ساعت چهار صبح قیود شب گردی در شهر کابل برقرار گردید . همچنان تجمعات ممنوع اعلام گردیده و در اعلامیه وزارت داخله رژِم گفته شده است که با متخلفین با قاطعیت برخورد خواهد شد .

امروز وضعیت ترافیک و بازار شهر تا حدی نورمال است ولی مکاتب حالت نیمه تعطیل دارد . در شورش های دیروز بیشتر از همه ، نوجوانان و جوانان در اقدامات خشن حمله و آتش سوزی دست داشتند که تعدادی از آنها بیکاران و تعدادی دیگر شان متعلمین مکاتب بوده اند .

قوای پولیس و اردوی رژیم در تمامی سرک ها و چهار راهی های شهر به نظر می رسند . مطابق به گفتار سخنگوی وزارت دفاع رژیم ، 74 چهار راهی شهر توسط  قوت های اردوی دولت پوشالی سنگر بندی شده و به همین تعداد نیروی نظامی دیگر در خارج از شهر به حالت آماده باش در آمده است . سخنگوی پولیس کابل اعلام کرده است که به تعداد یکصد و شصت نفر از بلوا کنندگان دیروز همراه با چند میل اسلحه دستگیر گردیده و تحت تحقیق قرار دارند .

امروز ، مقامات دولتی تعداد تلفات دیروز را دوازده نفر کشته ( به شمول یک پولیس ) و یکصد و بیست نفر زخمی اعلام کرده اند . این احصائیه دقیق نیست چرا که یکتعداد مردم کشته شده ها و زخمی های شان را به شفاخانه ها نیاورده اند . دیروز تعداد تلفات 20 نفر کشته و بیست نفر زخمی گفته می شد .

حامد کرزی بلافاصله پس از اختتام موعد مسافرتش در ایران ، احتمالا شب هنگام ، به کابل بر گشته است . او امروز به استخبارات ، پولیس واردوی رژِیم دستور داده است که در مورد حادثه دیروز به تحقیقات بپردازند . سمت و سوی این تحقیقات کمتر متوجه قوت های امریکایی است و بیشتر باید به این موضوع توجه کند که آیا در تظاهرات خشونت آمیز دیروز ، " تروریست " ها دست داشته اند یا نه ؟

در میان اهالی شهر کابل این شایعه شدیدا قوت گرفته است که پولیس بصورت عمدی دست تظاهر کنندگان دیروز را در چور و چپاول و آتش سوزی باز گذاشته بوده وحتی گفته می شود که خود افراد پولیس با لباس مبدل یکجا با سائرین در چور و چپاول سهم گرفته اند . این شایعات از آنجا قوت گرفته که در فواصل نزدیکی از ساختمان وزارت داخله و همچنان ساختمان ولسی جرگه ، چور و چپاول و آتش سوزی صورت گرفته است ، در حالیکه در هر دو منطقه ، قوت های پولیس به اندازه کافی موجود بوده اند ، ولی آنها هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از چور و چپاول و آتش سوزی به عمل نیاورده اند . یکی از هوتلداران که هوتلش در صد متری وزارت داخله قرار دارد و مورد چور و چپاول و آتش سوزی قرار گرفته است ، در یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که خودش شخصا به دروازه وزارت داخله رفته و تقاضای کمک کرده است اما هیچکس به این تقاضای او وقعی نگزاشته است . او گفته است که ازین قرار خود وزیر داخله با چور و چپاول کنندگان دست داشته است . یکتعداد کسانی که دکان های شان در نزدیکی ساختمان ولسی جرگه چور و چپاول گردیده است ، ادعا دارند که بلوا کنندگان

توسط خود پولیس مسلح گردیده بودند .

در رابطه با مسائل امنیتی ، امروز مجلس نمایندگان و مجلس سنای رژیم ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) جلسه مشترک برگذار کردند . در این جلسه ، صبغت الله مجددی رئیس سنای رژیم ادعا کرده است که هیچکس در اثر تیر اندازی قوت های امریکایی کشته و زخمی نشده اند و تمامی تلفات ناشی از " حادثه ترافیکی " بوده است . او همچنان ادعا کرده است که " " در تظاهرات دیروز بیرق های سرخ نیز دیده شده است و این می رساند که کمونیست ها نیز در بلوا دست داشته اند " . گفته اخیر او را هیچ فرد دیگری ، به شمول سائر مقامات دولتی ، تائید نکرده است . در واقع تظاهرات دیروز یک تظاهرات خود جوش بود و هیچ شعار و بیرقی در آن بلند نگردیده بود . تنها در یکی دو مورد ، عکس های احمد شاه مسعود در تظاهرات دیده شده است .

جلسه مشترک ولسی جرگه و مشرانو جرگه ، وضع امنیتی افغانستان را خطر ناک ارزیابی کرده و فیصله نمود که یک کمسیون مشترک برای تدوین استراتژی امنیت ملی تشکیل گردد . گویا قرار است که در این استراتژی امنیتی ، وظایف ، مسئولیت ها و صلاحیت های نیروهای امنیتی داخلی و خارجی به روشنی و صراحت تعریف گردند و مشخص شوند . بعضی از وکلای پارلمان صراحتا مطرح کرده اند که قوت های خارجی حق ندارند خود سر عمل کنند بلکه باید کنترل دولت افغانستان را بر خود بپذیرند و درمشوره با وزارت دفاع رژیم فعالیت نمایند . این موضوع در گذشته نیز بار بار ، حتی توسط خود حامد کرزی ، مطرح گردیده است . اما فرماندهان امریکایی یا صریحا آنرا رد کرده اند و یا خیلی ساده نادیده گرفته اند .