Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت "استادعزیز"


هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود
هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است
که مزد گورکن
از بهای آزادی آدمی افزون باشد
جستن،‌ یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن
و از خویشتن خویش
با رویی پی افکندن
اگر مرگ را ازین همه ارزشی بیشتر باشد
حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.
با تاسف و تالم فراوان، خبر درگذشت استاد "‌عزیز"، یکی از سابقه داران جنبش چپ کشور و یکی از انقلابیون پایدار افغانستان را اطلاع یافتیم. مطالعه کارنامه ها و تاریخچۀ مبارزاتی این شخصیت انقلابی، استواری اش را در راه اهداف والای انقلاب نشان میدهد.
حقیقتاً بررسی و مطالعۀ کارنامه های مبارزاتی استاد"عزیز" عزم ما را بیش از پیش در راه اهداف انقلاب دموکراتیک نوین بر محور مقاومت ملی، ‌مردمی و انقلابی مصمم تر و سرزنده تر نموده است.
فقدان هر کادر انقلابی کشور، ‌ضایعه جبران ناپذیری در راه انقلاب محسوب میگردد.
" جنبش انقلابی جوانان افغانستان"‌یاد و خاطرۀ این شخصیت انقلابی را گرامی میدارد، خود را در غم و اندوه ناشی از فقدان این مبارز انقلابی شریک دانسته و مراتب تسلیت عمیق خود را به تمامی هم رزمان شان و همچنان خانواده، دوستان و شاگردان شان تقدیم می نماید.
بیایید غم واندوه ناشی از درگذشت چنین شخصیت انقلابی را به نیروی مبارزاتی در راه تحقق اهداف انقلاب بدل نماییم!
یادش گرامی باد!


" جنبش انقلابی جوانان افغانستان"‌
9 اسد 1393 ( 31 جولای 2014)‌