Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

پیام به کنگره موسس حزب کمونیست انقلابی کانادا

 

رفقای همرزم!
فرجام موفقیت آمیز مبارزات چند ساله شما برای تاسیس حزب کمونیست انقلابی ، حزب مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ، در کانادا را به تمامی رفقای شرکت کننده در کنگره و سائر اعضا و هواداران حزب تان و به ویژه برای کمیته سازماندهی ، از ته دل و با شادمانی ، تبریک و تهنیت می گوئیم . قویا امید واریم که کنگره تان با موفقیت برگزار گردد ، بطور اصولی و بصورت جدی پیش برود و با سر فرازی و افتخار به پایان رسد .

رفقا!
کانادا یکی از کشور های امپریالیستی " گروه هشت " به شمار می رود ، پس از روسیه بزرگترین کشور امپریالیستی از لحاظ مساحت است و امپریالیست های کانادایی از جمله متحدین نزدیک سیاسی – نظامی امپریالیست های امریکایی محسوب می شوند . تاسیس حزب کمونیست انقلابی ، حزب پیشاهنگ پرولتاریا ، در چنین کشوری ، برای کارگران و زحمتکشان سراسر جهان یک نوید خوش و یک خبر شاد کننده و امید بخش است .

تاسیس حزب کمونیست انقلابی در کانادا ، برای حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان از یک جهت خاص و ویژه نیز دارای اهمیت و شایسته شاد باش و سرور است . هم اکنون قوت های نظامی امپریالیست کانادایی بخش مهمی از قوت های متجاوز و اشغالگر امپریالیستی در افغانستان را تشکیل می دهند . این قوت ها که تعداد آنها به چند هزار نفر می رسد ، در منطقه مهم استراتژیک قندهار متمرکز شده اند . طی چند ماه گذشته ، یکی از جنرالان کانادایی فرماندهی کل نیروهای اشغالگر ناتو در افغانستان را بر عهده داشته است . طی همین مدت ، نیروهای کانادایی و سائر نیروهای تحت فرماندهی این جنرال ، در ولایت قندهار دست به قتل عام اهالی ملکی زده و هزاران زن و مرد و کودک را از میان برده اند و هزاران تن دیگر را زخمی و معیوب کرده اند . ویرانی های ناشی از بمباران ها ، راکت پرانی ها و توپ زنی های کور ، آنچنان وسیع و گسترده است که تقریبا تمامی اهالی دو ولسوالی پنجوایی و ژیری ولایت قندهار را که تعداد شان حد اقل به سیصد هزار نفر می رسد ، به خاک سیاه نشانده است . ما یقین داریم که طنین پر قدرت افشاگری حزب شما در مورد این جنایات تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستی ، در درون دژ امپریالیستی ، مبارزات پر خروش توده ها را دامن خواهد زد و به مثابه عاملی در جهت شگوفایی کل مبارزه انقلابی پرولتری در کانادا نقش بازی خواهد کرد .

حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان امید وار است که با حزب شما رابطه نزدیک و پیوند استوار و محکم داشته باشد . انترناسیونالیزم پرولتری راهنمای ما در ایجاد ، تحکیم و پیشبرد هر دم فزاینده این رابطه و پیوند بوده و خواهد بود . چنین رابطه و پیوندی میان حزب شما و هواداران ما در آن دیار از قبل به وجود آمده و دوام کرده است و ما انتظار داریم که بیشتر از پیش تحکیم ، گسترش و تداوم یابد . اما اینچنین رابطه و پیوندی به نظر ما کافی نیست . اقتضای انترناسیونالیزم پرولتری و ضروریات پیشبرد هر چه فشرده تر مبارزات مشترک از ما می طلبد که سطح مناسبات میان دو حزب را بالا تر ببریم

یکبار دیگر تدویر کنگره انقلابی و تاسیس حزب کمونیست انقلابی در کانادا را به شما و تمامی کمونیست های انقلابی جهان تبریک می گوئیم !

زنده باد جنبش بین المللی کمونیستی !

زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم !

زنده باد انترناسیونلیزم پرولتری !

زنده باد حزب کمونیست انقلابی کانادا !

حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان

نوامبر سال 2006 ( قوس سال 1385 )